Araştırma & Geliştirme (Ar-Ge)

İnovasyona Adanmış

Hazera ıslahçıları ve bilim adamları müşterilerine; ileri teknoloji ve on yıllar boyunca elde ettikleri ıslah tecrübelerini birleştirerek, dünya çapında özel çeşitler sunmayı hedeflemiştir. Hazera, toplam gelirlerinin >20%’lik kısmını Ar-Ge çalışmalarına yatırarak bu gelişim sürecini sürdürmektedir.

Öngörülü

Çiftçilerin, fideliklerin, bayilerin, yetiştiricilerin ve tüketicilerin gelecekteki beklentilerini karşılamak öngörülü olmayı gerektirir. Hazera; geniş pazar algısı, tecrübesi ve önde gelen işbirlikçi yaklaşımıyla bu hedeflerine ulaşabilmektedir. Güçlü piyasa yönelimimiz ve bilgimiz ıslah ve araştırma-geliştirme faaliyetlerimize rehberlik eder. Hazera tarafından son zamanlarda pazara sunulan çeşitler; yüksek kaliteli tohum paketlerinde, birinci sınıf meyve kalitesi, yüksek verimlilik, dayanıklı performans, zararlılara, hastalıklara ve çevresel şartlara karşı dayanım sunmaktadır. Pazar eğilimlerini öngörmek; yeni çeşitlerin geliştirilmesinde harcanan sürede anahtar bir rol üstlenmektedir.

 

Pazara Hızlı Arz

Geleneksel ıslah teknolojileri Hazera’nın sebze ıslah prosesinin temelini oluşturmaktadır. Bu temel faaliyetler özellikle pazara ürün sunmadaki zamanı kısaltma noktasında teknolojik çalışmalarla geliştirilmiştir. Bilim adamlarımız; bitki sağlığı, fizyoloji, biyokimya, hücre biyolojisi, genetik bilimi, biyoinformatik ve bilimsel bilgi işlem gibi en temel disiplinler ve tecrübeleri sayesinde ıslah süreçlerinin gelişimini sağlarlar. Hazera; özellikle ıslah ve teknoloji gelişimini artırmak amacıyla DNA dizileme, fenotip ve bilgi yönetimi alanlarında yeni nesil teknolojiden aktif şekilde faydalanmayı hedeflemektedir.

 

Global varlığımız

Hazera; dünya genelinde tarımsal ve bahçe bitkileri alanlarında en önemli bölgelerde 4 adet Ar-Ge Merkezi ve 8 adet ıslah istasyonu ile Ar-Ge alanında varlığını sürdürmektedir. Böylelikle çeşitlerimizin bulundukları yerel ve bölgesel çevre koşulları ile yetiştirme tekniklerine sağlayacakları adaptasyon ve elde edilecek performans konusunda en net bilgilerin kapsamlı olarak elde edilmesi sağlanmaktadır. Ar-Ge merkezlerimiz; araştırıcı kuruluşlar ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu birçok teknoloji sağlayıcısı kurum ile işbirliğinde bulunmaktadır. Ayrıca, Bir Limagrain Grup üyesi olarak, Hazera dünyanın en büyük tohum şirketlerinden birinin global Ar-Ge ağına ve teknolojik kabiliyetine de sahip olmuş ve güçlenmiştir.